Магістри

Прийом до університету здійснюється на денну та заочну форму навчання за спеціальністю:

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності магістра

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

Термін підготовки магістрів складає:

Для денної та заочної форми навчання - 1 рік 6 місяців.

 

Реквізити для оплати:

Приватний вищий навчальний заклад Університет новітніх технологій 03065, м. Київ, вул. Метробудівська, 5А
ЄДРПОУ 24091786
Р/Р: UA483206490000026002052624662 в Ф “Розрах. центр” ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО банку: 320649
Тел: (044) 207 28 86