Кафедра «Правознавства»

Кафедра «Правознавства» є випусковою і функціонує з метою підготовки фахівців-юристів в галузі знань 08 Право.

Кафедра «Правознавства» відносин готує бакалаврів спеціальності «Право» (денна форма – 3 роки, заочна – 4 роки); кваліфікація – бакалавр права.

Підготовка фахівців здійснюється за ступеневою системою:

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра здобувається на базі повної загальної середньої освіти та на базі здобутих освітньо кваліфікаційних рівнів освітніх ступенів.

До викладацької роботи залучені науково-педагогічні працівники високої кваліфікації з багаторічним досвідом, серед яких кандидати та доктори юридичних наук. Кафедру очолює кандидат юридичних наук Александровський Олександр Григорійович.

В сучасних умовах розбудови наша держава потребує фахівців, які могли б швидко адаптуватися до вимог ринкової економіки.

Сфера діяльності фахівця з правових відносин пов'язана зі здійсненням юридично значущих дій, аналітичною та практичною роботою у сфері застосування національного права.

Для цього необхідні глибокі знання системи права, майстерне вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розгляді будь-якої справи, відповідний рівень професійної культури.

Фахівець-правознавець повинен вміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; складати та оформляти юридичні дослідження; надавати кваліфіковані висновки та консультації.

Через велику потребу у фахівцях, здобувачам вищої освіти в галузі 08 Право гарантовано вдале працевлаштування та здійснення професійної діяльності в різних галузях господарства і права, зокрема :

 • правотворча та правозастосовна діяльність в юридичній службі підприємств різних форм власності;
 • в державних та недержавних органах, установах та організаціях;
 • в освітніх та наукових закладах;
 • для юридичного забезпечення підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб;
 • в органах державного управління та місцевого самоврядування;
 • в судових та правоохоронних органах;
 • адвокатури та нотаріату;
 • у податкових та митних органах;
 • в державних та недержавних органах соціального забезпечення;
 • у сфері зовнішньоекономічних відносин;
 • правозахисних громадських, партійних та благодійних організацій;
 • наукових та науково-педагогічних установ;
 • з менеджменту, торгівлі, туризму, екології, землевпорядкування;
 • в сільському господарстві;
 • в будівництві;
 • телекомунікацій, морського, автомобільного та залізничного транспорту та ін.

Після здобуття вищої освіти в галузі 08 Право існують можливості:

 • працювати на посадах : головний і провідний спеціаліст, керівник відділу (сектору) всіх рівнів ієрархічної структури органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій, підприємств усіх форм власності та сфер господарювання; 
 • здійснювати самостійну юридичну практику, пов’язану з наданням юридичних послуг суб’єктам підприємницької
 • діяльності, наприклад, у якості консультанта, адвоката тощо;
 • матимуть можливість працювати в науково - дослідних установах та закладах освіти;
 • матимуть можливість отримати посаду в органах державної влади.

Наші випускники є спеціалістами з цивільного, господарського, земельного права (право власності, оренда, правовий режим земельних ділянок, вирішення земельних спорів, землевпорядний процес); організації оподаткування та юридичної реєстрації прав власності на землю і нерухомість, здійснення державного контролю за використанням і охороною земель.

Випускники кафедри правових відносин Університету новітніх технологій працюють також в системі державної охорони, органах внутрішніх справ, суддями, помічниками суддів, юристами на підприємствах.

З інформаційним буклетом кафедри можна ознайомитись за посиланням.