Про університет

Історія становлення

Відповідно до Указу Президента України про необхідність проведення реформ в галузі земельних відносин, за ініціативою Головного управління геодезії, картографії та кадастру, в 1996 році був заснований Київський інженерно-технічний інститут – КІТІ, який з 05.03 2001 року змінив назву на Київський інститут менеджменту та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті (КІМІТ при НАУ) , а 22.06. 2005 року змінив назву на Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті (ІЗІТ при НАУ).

У 1996 році інститут одержав ліцензію на право здійснення освітньої діяльності згідно засновницьких документів та наказів Міністра освіти України ( №38 від 04.02. 1998 р. і №465 від 30.12. 1999 р.) як навчально-науково-технічний комплекс у складі НАУ, ІЗІТ при НАУ та КТТ НАУ (Київський топографічний технікум Національного авіаційного університету) на засадах спільної навчально-виховної, наукової та господарської діяльності.

З 2011 р. ІЗІТ при НАУ перейменовано в Університет новітніх технологій. Університет є вищим навчальним закладом приватної форми власності, що готує фахівців за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Сучасний стан

На сьогоднішній день в університеті навчаються студенти за денною та заочною формами навчання. Навчання ведеться також за дистанційною та дистанційно-консультативною формами (на прохання студентів). Університет є єдиним в Україні, що здійснює підготовку бакалаврів з більшості спеціальностей  за 3 роки, а спеціалістів за 1 рік, а також магістерські програми зі спеціалізаціями за 1,5 року. Серед них спеціальності, що широко охоплюють коло питань із системи управління земельними ресурсами: землеустрій та кадастр, геоінформаційні системи і технології, геодезія, фотограмметрія та дистанційне зондування. Серед інших спеціальностей користуються попитом: "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", "Фінанси, банківська справа та страхування",  "Право", "Екологія". З 2016 р. університет готує магістрів за новими спеціальностями: „Геодезія та Землеустрій та спеціалізаціями "Геодезія", "Землеустрій та кадастр", "Геоінформаційні системи та технології". Вперше університет готує магістрів за спеціальностями "Право" та "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". Робота фахівців з цих спеціальностей вкрай необхідна для розвитку Києва та України в цілому.  У своїй роботі університет керується Статутом університету, Положенням про організацію навчального процесу та Положенням про проведення практики студентів.

За час свого існування університет підготував більше 7000 кваліфікованих фахівців. За якісну підготовку молодих спеціалістів Університет нагороджений багатьма грамотами та подяками, серед них Почесною грамотою Державного комітету України по земельних ресурсах.
Серед випускників, що закінчили наш ВНЗ, є керівники, що займають провідні посади в структурних підрозділах служби з питань геодезії картографії та кадастру України, Міністерства екології та природних ресурсів України, в юридичних установах, фінансово-банківських структурах, будівельних організаціях та інших виробничих структурах. Окремі студенти-випускники продовжили науково-педагогічну діяльність та захистили дисертації.

Звіт ректора за 2016 рік

Звіт № 1 ректора за 2016 рік на загальних зборах трудового колективу університету

Звіт ректора за 2017 рік

Звіт № 2 ректора за 2017 рік на загальних зборах трудового колективу університету

Подяки та нагороди