Редакційна колегія

Головний редактор:
В.І. Богом'я (Заслужений винахідник України, д-р техн. наук, проф.).

Члени редколегії:
Тимощук Олена Миколаївна, доктор технічних наук, професор, директор інституту, Державний університет інфраструктури та технологій, заступник головного редактора, Київ, Україна
Сухенко Владислав Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, заступник головного редактора, Київ, Україна
Пунько Володимир Павлович, доктор технічних наук, професор, ПВНЗ УНТ, в.о. ректора, Київ, Україна.
Малік Тетяна Миколаївна - к.т.н., доцент кафедри геодезії, землеустрою та екології ПВНЗ Університет новітніх технологій, Київ, Україна.
Кравченко Юрій Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мережевих та Інтернет технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
Сербін Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор, директор Машинобудівного навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна.
Мачалін Ігор Олексійович, доктор технічних наук, професор, директор інституту, Національний авіаційний університет, Київ
Онищенко Олег Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технічної експлуатації флоту Національного університету "Одеська морська академія", Україна.
Боровий В.О. - д.т.н., професор, ПВНЗ Університет новітніх технологій, Київ, Україна.
Гафаров А. М., доктор технічних наук, професор, начальник відділу, Міністерство з надзвичайних ситуацій Азербайджанської Республіки;
Krzysztof Sikora (President University of economy, Bydgoszcz, Poland, doctor of science, prof.).
Відповідальний секретар: Богом'я О.В.